ВР прийняла закон про ТСК з розділом про імпічмент

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроект “Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України”, в якому передбачена процедура імпічменту президента, реєстр. №1098.

За документ проголосували 279 народних депутатів.

Документом визначається, що спеціальна тимчасова слідча комісія ВР – це колегіальний тимчасовий орган Ради, що утворюється у складі народних депутатів, спеціального прокурора і спеціальних слідчих, завданням якого є проведення розслідування обставин щодо вчинення президентом України державної зради або іншого злочину, викладених у підписаному більшістю нардепів від конституційного складу Ради поданні про ініціювання питання про усунення президента з поста в порядку імпічменту.

Визначається, що спеціальна слідча комісія у визначений ВР строк, але не пізніш як через два місяці з дня її утворення, подає парламенту висновки і пропозиції щодо розслідування обставин, викладених у поданні про ініціювання імпічменту.

Особливості діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії
Передбачається, що Рада більшістю голосів парламентарів від її конституційного складу приймає рішення щодо ініціювання питання імпічменту та включення його до порядку денного сесії як невідкладного. Про прийняття такого рішення голова Ради терміново повідомляє главу держави.

Строк діяльності такої комісії з урахуванням календарного плану роботи ВР не повинен перевищувати трьох місяців з дня утворення комісії. У разі прийняття Радою рішення про звинувачення президента діяльність СТСК продовжується на період до завершення розгляду процедури імпічменту.

Спеціальна слідча комісія має право:

заслуховувати президента України та захисника (захисників) його прав;
витребовувати необхідні документи, матеріали та інші відомості, що стосуються розслідування, у держорганів, органів місцевого самоврядування, їх посадових, службових осіб, керівників (посадових осіб, що виконують їх обов’язки) підприємств, установ і організацій, громадських об’єднань, засобів масової інформації та окремих громадян;
у разі потреби призначати експертизи та залучати фахівців для дослідження і оцінки доказів, визначати по два або більше представники СТСК і доручати їм бути присутніми під час проведення зазначених експертиз і досліджень та встановлення їх результатів;
запрошувати і заслуховувати громадян України (крім суддів та суддів Конституційного суду України), які можуть повідомити про обставини щодо вчинення главою держави держзради чи іншого злочину.

Крім того, до складу спеціальної слідчої комісії при її утворенні включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі. На ці посади може бути рекомендована особа, яка є громадянином України та проживає на території України не менше 10 років; володіє державною мовою; має вищу юридичну освіту; має не менш як 10-річний стаж роботи на посаді прокурора чи слідчого правоохоронних органів України; не має судимості.

Спеціальний прокурор здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення розслідування обставин щодо вчинення президентом держзради або іншого злочину. Спеціальний слідчий провадить необхідні дії для перевірки та встановлення обставин, що є предметом розслідування спеціальної слідчої комісії.

Спеціальна слідча комісія за наявності відповідних підстав готує та ухвалює висновок про звинувачення президента. За відсутності підстав для звинувачення президента спеціальна слідча комісія готує висновок про необхідність припинення процедури імпічменту.

У разі прийняття парламентом рішення про звинувачення президента спеціальна слідча комісія готує проект постанови про звернення до Конституційного суду України для одержання висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент президента і до Верховного суду для одержання висновку про те, що діяння, в яких звинувачується президент, містять ознаки державної зради або іншого злочину.

У разі отримання негативних висновків КСУ чи ВСУ спеціальна слідча комісія готує відповідну інформацію для оголошення головуючим на пленарному засіданні про припинення процедури імпічменту.

Термін діяльності спеціальної слідчої комісії з урахуванням календарного плану роботи ВР не повинен перевищувати трьох місяців з дня утворення спеціальної слідчої комісії. У разі прийняття парламентом рішення про звинувачення президента діяльність спеціальної слідчої комісії продовжується на період до завершення розгляду процедури імпічменту.

Слідчі комісії, спеціальна слідча комісія і спеціальні комісії підзвітні Верховній Раді. Слідча комісія і спеціальна комісія не пізніш як через 6 місяців з дня її утворення подають парламенту письмовий звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею пропозиції щодо проектів актів ВР, підготовлені проекти актів, висновки, пропозиції та інші матеріали, які надаються депутатам для ознайомлення.

Підставами для утворення слідчої комісії можуть бути повідомлення про порушення Конституції, законів України державними органами, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими, службовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських об’єднань, що становлять суспільний інтерес.

У тому числі йдеться про повідомлення про обставини, які загрожують суверенітету, територіальній цілісності України або її економічним, науково-технічним, національно-культурним, соціальним інтересам, охороні довкілля; повідомлення про масове порушення прав, свобод і законних інтересів громадян, їхніх об`єднань або зловживання владою посадовими, службовими особами, що завдало істотної шкоди суспільним інтересам.

Якщо Верховній Раді стануть відомі факти про неспроможність виконання президентом своїх повноважень за станом здоров`я, Верховна Рада може створити слідчу комісію для перевірки відповідних фактів.

Кожна фракція (група) у ВР має право на пропорційне представництво у складі слідчої комісії. На посаду голови слідчої комісії не може бути обраний голова комітету ВР.
Слідча комісія має право, зокрема отримувати необхідну для своєї діяльності інформацію, документи, матеріали та інші відомості, що стосуються предмета розслідування, від державних органів, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових, службових осіб, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їхніх керівників.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.