ВР пропонує вчитися в університеті в кредит

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №3718 «Про основні засади молодіжної політики», яким передбачається надавати молоді пільгові кредити на здобуття вищої освіти.

За відповідне рішення проголосували 265 народних депутатів України.

Законопроектом передбачено, що молоді громадяни можуть одержувати за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти у закладах фахової передвищої та вищої освіти незалежно від форми власності та сфери управління, що діють на території України, за різними формами здобуття освіти.

Молоді громадяни, які не мають дітей, сплачують кредит з відсотковою ставкою у розмірі 3% річних від суми заборгованості за кредитом.

Молоді громадяни, які мають одну дитину, звільняються від сплати відсотків за користування кредитом.

Молодим громадянам, які мають двох дітей, за рахунок бюджетних коштів погашаються 25%, а трьох і більше дітей, ‒ 50% відсотків суми зобов`язань за кредитом.

Порядок надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти та їх пільгового погашення визначається Кабінетом міністрів України.

Відповідно до законопроекту, для учнів і студентів денної форми навчання, які навчаються в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, гарантуються протягом року пільги на проїзд по території України залізничним, водним, автомобільним, міським (крім таксі) транспортом.

Порядок надання зазначених пільг визначається Кабміном. Водночас органи місцевого самоврядування можуть встановлювати порядок надання пільг на проїзд учнів і студентів у місцевому пасажирському транспорті і передбачати відповідні видатки з місцевих бюджетів.

Законопроектом закріплюється, що молода сім’я – це сім’я, вік членів якої не перевищує 35 років; молодіжна громадська організація ‒ це громадське об`єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи віком від 14 до 29 років; молодь – це громадяни України, іноземці та особи без громадянства віком від 14 до 29 років, які перебувають в Україні на законних підставах.

Також документом передбачено створення Українського молодіжного фонду, який є державною установою ‒ юридичною особою публічного права, уповноваженою Кабінетом міністрів України на підтримку проектів у сфері молодіжної політики.
Наглядова рада Фонду формується у складі 8 осіб, з яких по одній особі визначають президент України і комітет Верховної Ради, до предмета відання якого належать питання молодіжної політики. Двох осіб визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію молодіжної політики, ще чотирьох – обирають з числа молодіжних та дитячих громадських об’єднань, органів студентського самоврядування, молодіжних рад на конкурсних засадах.
Джерелами формування коштів Фонду названо кошти державного бюджету; добровільні внески фізичних і юридичних осіб, у тому числі нерезидентів України; добровільні внески урядів, агентств та установ іноземних держав, міжнародних фінансових та інших організацій, зокрема у формі цільових грантів; інші джерела, не заборонені законодавством України.

Фонд забезпечує незалежний і прозорий окремий облік таких внесків та допомоги відповідно до законодавства України. Строк повноважень наглядової ради Фонду становить три роки.

Також законопроектом передбачено створення консультативно-дорадчого органу – Молодіжної ради, що може утворюватися при представницькому та виконавчому органах Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування з метою залучення молоді до формування та реалізації молодіжної політики на регіональному та місцевому рівнях. Молодіжна рада, зокрема, здійснює підготовку та вносить пропозиції, висновки, рекомендації щодо вирішення питань молоді, обов’язкових до розгляду органом, при якому її утворено; розглядає проекти нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію молодіжної політики, інших актів, що прямо чи опосередковано стосуються інтересів молоді, здійснює моніторинг та оцінку ефективності реалізації молодіжної політики; здійснює громадську експертизу фінансування заходів молодіжної політики.

Також законопроектом визначаються організаційні та правові засади діяльності молодіжних та дитячих громадських об’єднань.