Що необхідно для реструктуризації кредитної заборгованості перед банком

Фізична особа — боржник, яка має намір реструктуризувати свою іпотечну кредитну заборгованість перед банком, повинна звернутись до банку із заявою про реструктуризацію кредитної заборгованості.

Про це сказано на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Разом із заявою фізична особа — боржник подає документи, що дають можливість:
ідентифікувати саму особу, її поручителів/заставодавців;
підтвердити право власності на майно (на предмет наявності/відсутності обтяжень у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно) та його правовий статус.

Перевірка документів
Уповноважена особа Фонду перевірить отримані від фізичної особи-боржника документи на предмет повноти та достовірності даних.

Після того такий пакет документів передається для розгляду до Фонду гарантування.

Рішення ФГВФО
На підставі висновків відповідних відокремлених структурних підрозділів Фонду, банку, процедура ліквідації якого здійснюється Фондом, та з урахуванням інформації та документів, наданих фізичною особою — боржником виконавча дирекція Фонду приймає рішення про проведення/відмову в проведенні реструктуризації.

Про прийняте рішення банк інформує фізичну особу-боржника і у разі отримання позитивного висновку щодо проведення реструктуризації укладає з нею додаткову угоду