В суді оскаржили бездіяльність ВР щодо відсутності закону про державні символи України

Юрченко Юрій, керуючий Адвокатського бюро «Юрченко Юрій та партнери» оскаржив до Верховного Суду бездіяльність Верховної Ради України щодо неприйняття Закону України про опис державних символів України та порядок їх використання згідно ст.20 Конституції України.

обгл

Згідно позовної заяви, яку має в своєму розпорядженні ІА “Центр новин” зазначено, наступне.

Згідно ст. 20 Конституції України Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.

Державний Прапор України – стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів.

Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.

Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).

Державний Гімн України – національний гімн на музику М. Вербицького із словами, затвердженими законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.

Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.

Аналогічно п. 4 ч. 2 ст. 92 Конституції України визначає, що виключно законами України встановлюється порядок використання та захисту державних символів.

Державні символи уособлюють національний суверенітет, верховенство і незалежність влади в країні, символізують українську державність і конституційні цінності, є показником самосвідомості, тому що формуються у процесі її історичного розвитку, вони висловлюють певну повагу українського народу до своєї держави, здатність сприяти патріотичному вихованню громадян України.

Стенд Державні символи України, цена 309 грн./комплект, купить в ...

Обов’язок кожного громадянина України шанувати державні символи закріплений у ст.65 Основного Закону. 

“Про те, що державним символам надається особливе значення, свідчить і встановлення кримінальної відповідальності за публічну наругу над Державними символами (ст.338 Кримінального Кодексу України), та за підняття Державного Прапора України на річковому або морському судні без права на цей Прапор (ст.339 Кримінального Кодексу України).

Однак ні точний опис Державного Прапора України та Державного Герба України, ні порядок їх використання не встановлені законом, прийняття якого є виключною компетенцією Верховної Ради України, що не лише позбавляє можливості органи державної влади, органи місцевого самоврядування, громадян України, в тому числі мене, використовувати дані державні символи у встановленому законом порядку, а й взагалі ставлять під питання реальну наявність даних державних символів (при відсутності їх чіткого опису, визначеного законом) та можливість захищати їх від наруги чи безпідставного використання”, – пояснив Юрченко.

Він також зауважив, що системний аналіз норм Основного Закону дає підстави стверджувати про існування  позитивного обов’язку Верховної Ради України прийняти закон, який б встановили опис таких державних символів України, як Державний Прапор України та Державний Герб України та врегулювали порядок їх використання, впровадили ефективну систему їх захисту, тим самим забезпечивши умови для можливості виконання громадянами України обов’язку шанобливо ставитися до всіх державних символів України та невідворотності відповідальності за порушення порядку використання та наругу над державними символами України.

Держенергоефективності України

Юрченко також звернув увагу на те, що станом на сьогодні в Україні не прийнято на виконання вимог ст.20 Конституції України (від 28.06.1996 р.), – Закон про опис та порядок використання Державного герба України.

“Натомість, наявна тільки постанова Верховної Ради України “Про Державний герб України” від 19.02.1992 р., прийнята до Конституції України. Проте дана постанова прийнята до Конституції України, яка чітко визначила, що опис та порядок використання державних символів встановлюються законом, а не постановою, відповідно, на сьогодні не встановлено опису та порядку використання Державного Герба України (його зображення), що може призводити до зловживань, безкарного введення в оману при використанні зображення Малого Герба на бланках та печатках юридичних осіб, які не є органами державної влади, оскільки будь-якої заборони такого використання, встановленої законом, немає”, – відзначив адвокат.

Відзначимо що в 1996 році Верховна Рада України прийняла постанову “Про державні символи України”, якою всього-навсього запропоновано Кабінету Міністрів України до 1 грудня 1996 року провести конкурс щодо великого Державного Герба України і тексту Державного Гімну України та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про визначення державних символів України згідно з вимогами статті 20 Конституції України.

В свою чергу, Кабінет Міністрів України 02.11.1996 р. прийняв постанову за № 1328 “Про проведення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України і кращий текст Державного Гімну України” ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1395 ( 1395-96-п )  від 18.11.96 та N 442 ( 442-2000-п ) від 02.03.2000 ).

В результаті, до сьогодні Верховною Радою України прийнято лише Закон України “Про Державний Гімн України” від 06.03.2003 № 602-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 24, ст.163), однак Закон України Про Державний Герб України відсутній, що формує правову невизначеність щодо порядку використання Державного Герба України та унеможливлює запобігання його неправомірному використанню та притягнення до відповідальності за це.

Юрченко також пояснив, що ситуація з Державним Прапором України майже аналогічна.

Сторінка:Постанова Верховної Ради України №2067-XII від 28.01.1992 ...

“Ще до прийняття Конституції України 28 січня 1992 року Верховною Радою України була прийнята постанова «Про Державний прапор України» Однак, як вже було зазначено, опис та порядок використання державних символів України встановлюються законом, отже дана постанова не може застосовуватися як така, що не відповідає Конституції України.

Відповідно, при відсутності встановленого законом чіткого опису та порядку використання Державного Прапора України, як мінімум, розміщення смуг Державного Прапора може бути різним, оскільки воно не зафіксовано законом, що в свою чергу може призвести до використання Державного Прапора України всупереч його загальноприйнятому за часи незалежності використанню, в тому числі з мотивів наруги над державними символами України, при чому будь-яка відповідальність за такі дії буде неможливою з огляду на відсутність закріпленого законом опису та порядку використання Державного Прапора України”, – відзначив він.

Адвокат також зауважив, що постановою Верховної Ради України «Про встановлення державної символіки на фасадах і в приміщеннях Верховної Ради України» закріплено порядок її розміщення на фасадах і в приміщенні Верховної Ради України. Указом Президента України від 23 серпня 2004 року встановлено День Державного прапора України – 23 серпня, та запропоновано встановлювати цей символ у певні святкові дні на будівлях органів державної влади та об’єднань громадян, а органами місцевого самоврядування – на вулицях міст. Указом Президента України «Про Державний Протокол та Церемоніал України» визначено порядок розміщення Державного прапора під час прийому в Україні глав іноземних держав, глав парламентів, глав урядів, міністрів закордонних справ, інших високих посадових посадовців, представників іноземних держав. Однак дані акти жодним чином не можуть замінити собою законний порядок використання Державного Прапора України, тим більше, при відсутності його чіткого опису.

Прапор України в Раді: Прапор України вносять у Верховну Раду 24 ...

Існують загальні правила використання Державного Прапора, які склалися в усьому світі: Державний Прапор ні перед ким не опускається вниз. Не можна ним салютувати. Не можна схиляти його перед будь-якою особою чи предметом. Державний Прапор при вивішуванні серед інших прапорів має займати перше, найпочесніше місце. Він вивішується або вище за всі інші, або у фронті інших прапорів займає правий геральдичний бік. На зібраннях у приміщенні Державний Прапор розміщується на естакаді (подіумі) з правого боку від промовця; якщо Прапор виставляється з боку аудиторії, то займає правий бік фронтом до естради. У процесіях Державний Прапор треба нести попереду всіх інших прапорів або вправо від них. Не можна виставляти ушкодженого Прапора. При вивішуванні Державний Прапор не повинен торкатися землі, підлоги.  На Державному Прапорі не можна розміщувати предмети, емблеми, прикраси тощо. Державний Прапор ніколи і ніде не можна використовувати як прикрасу чи декорацію. З цією метою можна використовувати барви Державного Прапора, і то лише у випадку державних чи національних свят, при державних урочистостях тощо. Зображення Державного Прапора не можна використовувати на рекламах, оголошеннях, заставках.

Однак при відсутності законодавчого закріплення таких норм за їх порушення не можна притягнути до відповідальності, тим самим державні символи України, що уособлюють незламний дух українського народу, його цілісність та незалежність, які є особливо важливими в умовах збройного протистояння на сході країни, самі залишаються юридично незахищеними.

Прапор України в Раді: Прапор України вносять у Верховну Раду ...

“Зазначені факти свідчать про протиправну бездіяльність Верховної Ради України щодо неприйняття Закону України про опис таких державних символів України, як Державний Прапор України та Державний Герб України, та порядок їх використання згідно ст.20 Конституції України.

Вважаю, що Суд в цій справі, дотримуючись принципу верховенства права, захищаючи законні права і інтереси позивача, повинен прийняти рішення, виходячи з допущеноı̈ відповідачем внаслідок власної бездіяльності (недбалості) помилки без огляду на проблеми чи наслідки, які належатиме виправити відповідачу, оскільки ці помилки не можуть виправлятись за рахунок чи на шкоду сумлінних громадян України та Держави Україна, взагалі, а недобросовісний відповідач не повинен мати можливість уникнути виконання своїх обов’язків”, – пояснив Юрченко.

Адвокат просить Верховний Суд:

– Визнати протиправною бездіяльність Верховної Ради України щодо неприйняття закону України про опис таких державних символів України, як Державний Прапор України та Державний Герб України, та порядок їх використання згідно вимог статті 20 Конституції України.

– Зобов’язати Верховну Раду України прийняти закон України про опис таких державних символів України, як Державний Прапор України та Державний Герб України, та порядок їх використання згідно вимог статті 20 Конституції України.

“Відтак ми зобов’язуємо Державу, в особі ВРУ зробити те щодо ідентичності та самовизначення України, що мало бути зроблено ними ще 23 роки тому!”, – наголосив автор позовної заяви.

Для коментарів ЗМІ просимо звертатися:

Адвокат Юрченко Юрій Іванович

Керуючий Адвокатського бюро “Юрченко Юрій та партнери”

tel.mob: +38(067)972-36-42

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001726328984 

https://www.facebook.com/Advocate.Yuriy/